Sobczyk – wystawa

Marek Sobczyk – Katalog Czy androidy śnią o temperze jajowejtekst Stacha Szabłowskiego πουσουκού albo postulaty malarstwatekst Mateusza Falkowskiego  Σαββατοκύριακο / Sawwatokýriako [w weekend środki sztuki]tekst Marka Sobczyka Σαββατοκύριακο /...