Modzelewski-teksty

Jarosław Modzelewski 1. Ludzie  2.Konflikt  3. Przyroda prace   /   teksty   /   bio  /   wernisaż Nierozwiązywalne problemy egzystencjalne i wynikające stąd czynności malarskie Co? Nieubłagana konieczność obrazu Czym? Podjęciem wyzwania i odpowiedzią. Nasyconą żółcią...

Modzelewski-wernisaz

Jarosław Modzelewski 1. Ludzie  2.Konflikt  3. Przyroda prace   /   teksty   /   bio  /  ...