Mikołaj Sobczak

Nigdy mów nigdy

prace   /   teksty     bio  /   wernisaż

Scenariusz do performancu NIGDY MÓW NIGDY powstał na podstawie odbytych przez artystę sesji coachingowych, na których pracował on nad wyjściem z pokoleniowego paraliżu. Performance opowiada historię bohatera, który dzięki narzędziom wskazanym przez coacha przeżywa przemianę i zwalcza niemoc. Cztery części performancu są odzwierciedlone w przestrzeni galerii – każdemu z etapów historii odpowiada jedno pomieszczenie.

 

I  Czasem tak bywa, że już się poddałeś

II  Teraz cofnij się do punktu „0”

III Czy jesteś gotów na przemianę?

IV Powtarzaj te słowa