Kadry z życia i (śmierci) kwiatów oraz szumu krwi
tekst Stacha Szabłowskiego