logo
Wystawy Oferta Archiwum 2002 - 2012 Archiwum 2013 - 2016 Kontakt

Ivo Nikić - Czarny humor / Black Humour

 

 

IVO NIKIĆ

CZARNY HUMOR
BLACK HUMOUR

Wystawa Ivo Nikicia w Wizytującej Galerii i Fundacji Supermarket Sztuki prezentuje obrazy powstałe w latach 2013-2015 (w tym dotychczas niepokazywane) oraz specjalnie przygotowaną instalację „Bezpieczna krata” na fasadzie budynku galerii. Motyw kraty obecny jest w wielu pracach artysty. Tym razem zaistniał w kontekście miejsca prezentacji i rzeczywistych krat zainstalowanych w oknach. W pracy pojawia się także inny, charakterystyczny motyw używany przez Nikicia - nieregularny kształt, który wycięty w miękkim linoleum, zwielokrotniony
i prześwietlony przez słońce, tworzy grę światła i cienia. Lekkość i nieuchwytność instalacji artysta przełamuje czernią uzyskując efekt „rozrzedzenia” i „zgęszczenia” przestrzeni.
Tytuł wystawy Czarny humor nawiązuje do niepokojącego klimatu prac artysty. Tworzą go zagadkowe — dwuznaczne układy motywów, kusząca sensualność, estetyczne spięcia i mroczna kolorystyka.

Ivo Nikić’s exhibition at the Visiting Gallery and the Art Supermarket Foundation presents (previously unshown) paintings from the years 2013-2015 and a site-specific installation, Safe Grate, on the façade of the gallery building. The motif of the grating can be found in many of the artist’s works. This time it appears in the context of the place of presentation and of actual bars installed in the windows. There also appears in the work another characteristic motif used by Nikić – an irregular shape, cut out in soft linoleum, that, multiplied and shone through by the sun, creates a play of light and shadow. The artist uses black to counter the installation’s lightweight and elusive quality, achieving an effect of ‘rarefying’ and ‘condensing’ space.

The show’s title, Black Humour, is a reference to the disturbing mood of the artist’s works, evoked by puzzling/ambiguous arrangements of motifs, alluring sensuality, aesthetic clashes, and dark colour schemes.

Ivo Nikić urodził się w 1974 roku w Pristinie. W 2003 obronił dyplom z malarstwa na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. Jarosława Modzelewskiego.
Jego twórczość obejmuje malarstwo, fotografię, instalacje, obiekty, video i akcje w przestrzeni miejskiej. Interesuje go pejzaż miejski, cielesność, muzyka, „brud wewnętrzny”, odpadki i estetyczne zgrzyty. Czerpie ze streetartowej stylistyki — szablony i farby w spreju — którą łączy z techniką laserunku i malarstwem fakturowym; czasem maluje farbami magnetycznymi w celu mocowania dodatkowych, mobilnych elementów do płaszczyzny obrazu. Inspiruje się wykorzystywaną w muzyce techniką samplowania. Zaskakuje zestawieniami motywów, nonszalancją estetyczną, poczuciem (czarnego) humoru. Stwarza atmosferę grozy. Z mroku wydobywa rozmaite kształty, plamy które są śladami cielesnej egzystencji człowieka. Bawi się skojarzeniami, rozmontowuje świat na części, kwestionuje gotowe rozwiązania, przewartościowuje kategorie piękna i brzydoty.
 


Ivo Nikić was born in 1975 in Pristina. In 2003, he graduated in Painting in the studio of Prof. Jarosław Modzelewski at the Warsaw Academy of Fine Arts. He is an author of paintings, photographs, installations, objects, videos, and actions in urban space. Interested in the cityscape, corporeality, music, ‘inner dirt’, trash, and aesthetic dissonances, he draws on street art styles – stencils and spray paint – which he combines with glazing and texture painting; sometimes he uses magnetic paints to fix mobile elements to the surface of the canvas. Inspired by the musical technique of sampling, he surprises the viewer with juxtapositions of motifs, aesthetic nonchalance, a sense of (black) humour. He evokes an atmosphere of dread, highlighting shapes out of darkness, patches that are traces of man’s physical existence. He plays with associations, dismantling the world, questioning ready-made answers, revaluating the categories of beauty and ugliness.

Artysta prezentował swoje prace na wystawach indywidualnych m. in.:

2015
Efekt Domina, BWA Zielona Góra
2014
Nadawanie znaczenia,Galeria Promocyjna, Warszawa
2013
Co się stało, to się (nie)odstanie, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa
2011
Wentyl, Galeria Senatorska, Warszawa
2009
Łapacz kurzu, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa
2006
Napisy końcowe, Galerii Program, Warszawa
 

Selected solo exhibitions:

2015
Domino Effect, BWA Zielona Góra
2014
Nadawanie znaczenia, Galeria Promocyjna, Warsaw
2013
Co się stało, to się (nie)odstanie, CCA Ujazdowski Castle, Warsaw
2011
Wentyl, Galeria Senatorska, Warsaw
2009
Łapacz kurzu, CCA Ujazdowski Castle, Warsaw
2006
Napisy końcowe, Galeria Program, Warsaw, 2006


Uczestniczył w wielu wystawach zbiorowych, m. in.:
 
2015
Nie/dopasowanie, Wizytująca Galeria i Fundacja Supermarket Sztuki, Warszawa
2013
Festiwal „The Artists”, Zachęta, Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa
2012
Fluxus, Centrum Kultury Zamek, Poznań
Biennale Sztuki Mediów WRO, Wrocław
1011
Mural, Dusseldorf
„Survival”, Przegląd Młodej Sztuki w ekstremalnych warunkach, Wrocław
2010
W poszukiwaniu szczęścia, Galeria Arsenał, Poznań
Fokus Łódź Biennale
2009
II Festiwal Sztuki Młodych „Przeciąg”, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin
Ikony zwycięstwa - trans FORM, Humboldt Berlin Umspannwerk
2008
The Project Land of Human Rights tit.for.tat. Counter Images for Transcultural Thinking and Acting, rotor, Graz
But-Yam International Biennale of Landscape Urbanism, Izrael
Artist-run Art Fair, Stockholm (z grupą szu szu)
Control and Resistance on the Street, Context Gallery, Belgrad (z grupą szu szu)
„Survival” Przegląd Młodej Sztuki w Eksperymentalnych Warunkach, Wrocław
Intruzart, BWA Zielona Góra
2007
[in’klud], [in’klud]altar, [in’klud]infekcja, [in’klud]2, Bunkier Sztuki, Kraków
2006
[in’klud]2, Festiwal Temps d’Images, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa (z grupą szu szu)
Transformation, Center for Contemporary Art, Novi Sad
in'klud infektion, Galeria Arsenał, Poznań
Szu szu meets Kunst-fu, Centrum Sztuki PROGR, Berno
Sztuka video z Polski, Heinrich-Boell-Stiftung, Berlin
2005
Supermarket Sztuki V/1. Toleruj mnie!”, Biennale Młodej Sztuki Europejskiej, Galeriia Program, Warszawa
Targi Sztuki Preview Berlin, Berlin
Polkolore, Kunstlerhaus, Stuttgart
2004
Last Few Days of Laboratory Space, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa
Nova Polska 70-80, Maison Folies, Lille

Selected group exhibitions:

2015
Nie/dopasowanie, Wizytująca Galeria & Art Supermarket Foundation, Warsaw
2013
‘The Artists’ Festival, Zachęta National Gallery of Art, Warsaw, 2013
2012
Fluxus, Centrum Kultury Zamek, Poznań
WRO Media Art Biennale, Wrocław
2011
Mural, Düsseldorf
‘Survival’ Festival of Young Art in Experimental Conditions, Wrocław
2010
W poszukiwaniu szczęścia, Galeria Arsenał, Poznań
Fokus Łódź Biennale
2009
II Festival Sztuki Młodych ‘Przeciąg’, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin
SIEGesIKONEN / Icons of Victory – transFORM, Humboldt Berlin Umspannwerk
2008
tit.for.tat. Counter Images for Transcultural Thinking and Acting, rotor, Graz
But-Yam International Biennale of Landscape Urbanism, Israel
Artist-run Art Fair, Stockholm (with szu szu)
Control and Resistance on the Street, Context Gallery, Belgrade (with szu szu)
‘Survival’ Festival of Young Art in Experimental Conditions, Wrocław
Intruzart, BWA Zielona Góra
2007
[in’klud], [in’klud]altar, [in’klud]infekcja, [in’klud]2, Bunkier Sztuki, Kraków
2006
[in’klud]2, Temps d’images Festival, CCA Ujazdowski Castle, Warsaw (with szu szu)
Transformation, Center for Contemporary Art, Novi Sad
in'klud infektion, Galeria Arsenał, Poznań
Szu szu meets Kunst-fu, Centrum Sztuki PROGR, Bern
Videokunst aus Pollen, Heinrich-Boell-Stiftung, Berlin
2005
Supermarket Sztuki V/1. Toleruj mnie!, Biennale of Young European Art, Galeria Program, Warsaw
Art Fair, Preview Berlin, Berlin
Polkolore, Kunstlerhaus, Stuttgart
2004
Last Few Days of Laboratory Space, CCA Ujazdowski Castle, Warsaw
Nova Polska 70-80, Maison Folies, Lille

Ivo Nikić od 2001 roku współtworzy (razem z Piotrem Kopikiem i Karolem Radziszewskim) grupę szu szu, która działa w przestrzeni miejskiej oraz na pograniczu sztuki i świata pozaartystycznego. Posługująca się ironią grupa organizuje wydarzenia efemeryczne, akcje jednorazowe oraz wystawy z udziałem własnym i zaproszonych artystów.
W 2006 artysta był stypendystą Artist-In-Residence w Bernie w Szwajcarii. W 2013 w pożarze pracowni na warszawskiej Pradze stracił swój dotychczasowy dorobek artystyczny. Mieszka i pracuje w Warszawie.


Nikić is a co-founder (with Piotr Kopik and Karol Radziszewski) of the collective szu szu (founded in 2001), which operates in urban space and at the intersection of art and the non-artistic world. The highly ironic group organises ephemeral events, one-time actions, and exhibitions of their own and other artists’ work.

He was an artist in residence in Bern, Switzerland, in 2006. In 2013, in a fire at Warsaw’s Praga district, he lost his studio with his entire artistic output to date. He lives and works in Warsaw.