W pierwszej osobie liczby pojedyńczej
Kłajpeda / Litwa - 16 lipca - 16 sierpnia 2010