Anna Sobol - Wejman


Anna Sobol-Wejman urodziła się w 1946 roku pod znakiem Strzelca. Ukończyła Krakowską Akademię Sztuk Pięknych
w 1972 roku.
Studiowała grafikę u prof. Mieczysława Wejmana i prof. Włodzimierza Kunza.


więcej...

 


wszelkie prawa zastrzeżone . wizytująca galeria . PL-01-244 Warszawa . ul. bema 65
e-mail: bema65@tugaleria.pl, tel:+48 602 489 583

 


Patron galerii: